Sukces na horyzoncie - Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

Projekt „Sukces na horyzoncie - szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników wg certyfikowanych programów nauczania” był odpowiedzią na pogorszenie się lub możliwość pogorszenia sytuacji podlaskich MMSP. Wszechobecny i odczuwalny kryzys gospodarczy jest zjawiskiem, który jak pokazują prognozy gospodarcze w najbliższych latach wśród MMSP może się pogłębiać (Raport: System Wczesnego Ostrzegania ISR, III’2013, http://www.isr.parp.gov.pl).
Projekt „Era handlowca - najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim”

Bezpłatne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw

Prognozy gospodarcze wskazują, iż do 2015 roku najsilniejszy wzrost popytu na pracę w województwie podlaskim wystąpi m.in. w handlu.

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację na rynku pracy jest Projekt „Era handlowca – najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim” oferujący bezpłatne szkolenia dla kadry menadżerskiej i pracowników działów sprzedaży oraz dla osób, które planują swoją przyszłość zawodową z pracą w handlu.
Ambasador Biznesu - konkurs dla małych i średnich firm

Gdy w 1999 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego postanowiła zorganizować pierwszą edycję konkursu „Ambasador Biznesu” tak naprawdę tylko sam autor idei wierzył w jej sukces. I cel ten udało się osiągnąć - impreza ta na stałe zagościła w kalendarzu podlaskich wydarzeń i od trzynastu lat wspiera promocję podlaskiej przedsiębiorczości.
ARCHIWUM INFORMACJI PRASOWYCH (wybrane informacje)

Największe SHOW taneczne na Podlasiu!

W dniu 28 maja 2011 r. Studio Tańca Feniks wspólnie z Agencją Public Relations Vision PR zorganizowało drugą edycję Gali Feniks Dance Show – największe taneczne show na Podlasiu.
Platforma zdalnej nauki dla podlaskich gmin

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr wraz z partnerami prestiżowego Projektu „Kompetentna Gmina - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” zaprosiły gminy województwa podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych realizowanych za pomocą innowacyjnej platformy zdalnej nauki.
Rekrutacja gmin do projektu „Kompetentna Gmina”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr wraz z Partnerami Projektu „Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” ogłosiła podczas seminariów wojewódzkich rankingi gmin województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.
AZBEST ZABIJA! Ale nie każdego… - konferencje regionalne

Konferencje regionalne pt. „AZBEST ZABIJA! Ale nie każdego…” realizowane były w ramach zadania, które zostało przyznane przez Ministerstwo Gospodarki firmie EKOTON w wyniku rozstrzygnięcia konkursu pt. „Uwaga – Azbest!” będącego częścią „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”.
Zarobić na zielonym?

Do momentu rozpoczęcia Projektu „Centrum Zielonych Technologii” nikt w Polsce nie słyszał na tak wielka skalę o idei rozwoju gospodarczego w oparciu o zasoby przyrodnicze. Przyczyną tego z pewnością był brak wiedzy o takich możliwościach oraz brak „dobrych przykładów”, które mogłyby ułatwić działalność w oparciu o „zielone technologie”.
Finał jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2008”

W piątek 6 czerwca 2008 r. w hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dziesiątej jubileuszowej edycji konkursu „Ambasador Biznesu - Podlasie 2008". Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego. Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Kurier Poranny, Radio Białystok, Telewizja Polska o/Białystok oraz dziennik Rzeczpospolita. Partnerem Głównym tegorocznej edycji był PKO Bank Polski, zaś sponsorem Podlaski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.
X jubileuszowa edycja konkursu „Ambasador Biznesu - Podlasie 2008”

Po raz dziesiąty Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego organizuje konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw „Ambasador Biznesu – Podlasie 2008”. Patronat medialny nad imprezą sprawują: Kurier Poranny, Radio Białystok, Telewizja Polska o/Białystok oraz dziennik Rzeczpospolita. Partnerem Głównym tegorocznej edycji jest PKO Bank Polski, zaś sponsorem Podlaski Fundusz Doręczeniowy sp. z o.o. Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewoda Podlaski.
Akademia Innowacji - bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw szansą na rozwój firmy

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Partnerów projektu „Akademia Innowacji i Venture Capital” zapraszam Państwa do wzięcia udziału w cyklu szkoleń dla właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.
Konferencja „Ekoturystyka – drzemiący potencjał regionu”

Firma EKOTON wraz z Partnerami Projektu Centrum Zielonych Technologii zorganizowała w Białymstoku w dniach 13-14 marca konferencję pt. „Ekoturystyka – drzemiący potencjał regionu”. Wzięło w niej udział około stu osób reprezentujących szeroko pojętą branżę ekoturystyczną.

Konferencja odbyła się w ramach podsumowania działania „Ekoturystyka” realizowanego w ramach projektu „Centrum Zielonych Technologii” objętego Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Konferencja związana była ściśle z Podlaskimi Targami Turystycznymi odbywającymi się w dniach 14-16 marca b.r. w Białymstoku.
Centrum Zielonych Technologii

W dniach 29-30 listopada 2007 roku Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew” wraz z Partnerami Projektu „Centrum Zielonych Technologii” zorganizowała Mobilne Seminarium Upowszechniające oraz Konferencję „Wspieram Zielone Technologie”.
Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód

Pod patronatem Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki i Rozwoju Regionalnego, a także Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Marszałka Województwa Podlaskiego odbyły się w Białymstoku i Białowieży Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód.
International Forum on Innovative Technologies for Medicine ITMED 2007

W dniach 29-31 maja 2007 r. odbyło się w Białymstoku w hotelu „Gołębiewski” „International Forum on Innovative Technologies for Medicine ITMED 2007”. Głównym celem Forum było nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z Polski i innych krajów Europy, zwłaszcza Europy Centralnej i Wschodniej.
Finał dziewiątej edycji konkursu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2007”

W piątek 1 czerwca br. w hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku odbył się „Bal Przedsiębiorczości”, a na nim uroczysta gala wręczenia nagród dziewiątej edycji konkursu „Ambasador Biznesu - Podlasie 2007”. Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego.